آیا نصب پوستر کاندیدای شورای شهر شوشتر بر روی در و دیوار جرم است؟

قوانین تبلیغات انتخاباتی «انتخابات» یکی از نشانه های روشن مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی است . انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، انتخابات ریاست جمهوری ، انتخابات مجلس ، انتخابات شوراهای اسلامی و . . . راه های اعمال نظر خواسته های منطقی مردم در اداره جامعه است .
آثار مثبت و گران سنگ این حضور مردمی است که نظام جمهوری اسلامی را قادر ساخته در انبوه   هجوم های بی وقفه بیگانگان ، همچنان مقتدر و سربلند باقی بماند .
معیارها و ضوابطی که در انتخابات از سوی مردم و نامزدهای انتخاباتی باید به اجرا در آید و همچنین نگرانی ها و زیان های ناشی از غفلت و یا بی توجهی به این معیارها مورد نظر است که گاه در میان تعریف و تمجیدهای زیاده و عدم دوراندیشی و یا منافع آنی ، به فراموشی سپرده می شود .
پیش از این وقتی هیاهوی انتخاباتی فرو می نشست و واقعیت بی غبار جنجال ها رخ می نمود ، زیان های نادیده ، خود را بر عقول تحمیل می کردند و همین روزنه امیدی می شد که در آینده و در موارد مشابه ، نامزدهای انتخاباتی ، صاحبنظران و مسئولین تصمیم سنجیده و منطقی پیشه خواهند کرد .
در محدوده موضوع انتخابات سخن گفتن و راه حل ارائه دادن بر اساس امکانات موجود و دوری از ذهنیت گرایی و پرهیز اکید از اغفال اذهان عمومی و گریز از وعده های نامعقول و انجام نشدنی و احترام به شخصیت رقیب انتخاباتی ، انتظاراتی منطقی و منطبق بر تعالیم اسلامی است . اما انگار توسل به راه های ناپسند برای جذب آراء مردم کم کم به شیوه ای عادی و پذیرفته شده در آمده است .
اگر در نظام های سرمایه داری و غیر مردمی این شیوه پذیرفتنی باشد ، در نظام جمهوری اسلامی که تعالیم اسلامی را اراده کرده ، پذیرفتنی نیست . کسی که خود را نامزد انتخاباتی معرفی کرده تا در چهارچوب ضوابط دینی به رفع مشکلات مردم بپردازد ، چگونه بی توجهی یا چشم بستن بر ضوابط دینی را در شیوه تبلیغاتی خویش توجیه می کند ؟ به یقین در دین اسلام ، هدف وسیله را توجیه نمی کند .
در برخی شهرها حجم پوسترهای تبلیغاتی چنان بود که در خیابان های اصلی ، تونلی از انواع کاغذهای رنگارنگ در اندازه های مختلف با شعارهای گوناگون ساخته شده بود . برای بسیاری از رهگذران این سئوال پیش می آمد که براستی این همه اسراف و بر باد دادن سرمایه های شخصی و ملی چرا ؟ آیا شیوه های بهتر و دین پسندی در امر تبلیغات وجود ندارد ؟ آیا قانونگذاران ، اسراف در شیوه های تبلیغاتی و مشکلات مالی دولت و مردم را نادیده می گیرند ؟ تنگناهای اقتصادی و کاهش درآمدهای ملی ، چنان است که صرفه جویی ودقت در هزینه ها را بطور جدی طلب می کند

اما قانونگذاران و مجریان قانون در چنین شرایطی راهکارهای قانونی نیز دارند؟
بنظر شما مجازات قانونی کسانی که دیوارهای شهر را پر از  تبلیغات و چسبانک می کنند چیست؟
طبق ماده ۹۲ قانون شهرداری هامصوب تیر ماه ۱۳۳۴ :
آگهی ها و دیوار نویسی های غیر مجاز جرم محسوب می شود و در محضر قانون ارتکاب به جرم در این گونه موارد به نوعی نقض آشکار حقوق شهروندی است.نوشتن هرنوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف‌مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل‌هایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات‌معین می‌کند و در این محل‌ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع‌است‌، متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم‌خواهد شد.
همچنین بنا بر آئین نامه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ،
ماده ۶۳ – در فعالیتهای تبلیغاتی انتخاباتی، انجام امور ذیل ممنوع است و مرتکبین تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
۱-نوشتن و یا ارایه مطالب خلاف واقع . ۲- استفاده از هر گونه پلاکارد (‌جز در محل ستاد انتخاباتی)، دیوار نویسی، کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلند گوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و‌امثال اینها به استثنای عکس در دو فرم و جزوه و تراکت با عکس و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنها. ۳-استفاده از عکس با لباس فرم نیروهای نظام و انتظامی. ۴-الصاق هر گونه عکس، آگهی و آثار تبلیغاتی بر روی علایم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستانها، مکانها و مؤسسات آموزشی و تابلوهای نصب شده در‌معابر عمومی توسط بخش دولتی و وابسته به دولت، تابلوها و املاک بخش خصوصی مگر با رضایت مالکین یا متصرفین، صندوقهای پست، باجه‌های تلفن،‌ پستهای برق و تلفن و هرگونه تابلوی راهنما. ۵-تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان. ۶-پاره یا معدوم نمودن عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی در مدت و زمان قانونی تبلیغات، که در محلهای مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته است. ۷-انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدها از صدا و سیما، میز خطابه نماز جمعه و تریبون مجلس شورای اسلامی و یا هر وسی

– ., [۱۲.۰۵.۱۷ ۱۱:۲۱] له دیگری که جنبه‌رسمی یا دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری
و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات و شرکتهای دولتی و مؤسسات‌وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (‌به هر مقدار) استفاده می‌نمایند و مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است و‌همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مذکور. ۸-فعالیت تبلیغاتی مجریان و ناظران انتخابات برای نامزدهای انتخاباتی قلمرومسؤولیت خود. ‌تبصره ۱ – در جات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیتهای مورد ادعا در آثار تبلیغاتی باید مستند به مدارکی باشد که در صورت نیاز هیأت اجرایی، ارایه آنها‌امکان‌پذیر باشد. ‌تبصره ۲ – استفاده از امکانات تبلیغی موسساتی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند ولی با رعایت ضوابط و انعقاد قرارداد و اخذ وجه از اشخاص‌حقیقی و حقوقی برای آنها کارهای تبلیغاتی انجام می‌دهند (‌مثل نشریات وابسته به دولت)، در تبلیغات انتخاباتی بلامانع است. ‌ماده ۶۴ – درصورتی که مطبوعات و نشریات آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از‌نامزدهای معین باشد، نامزدها حق دارند پاسخ خود را به نشریه مزبور بدهند و آن نشریه طبق قانون مطبوعات مکلف‌به چاپ فوری آن در اولین شماره می‌باشد.
دیوارنویسی، چسباندن پوستر در مکان هایی غیر از محل های مجاز مشخص شده ، آویزان کردن ریسه و پوستر کاندیداها از بالای پل ها و یا نوشتن نام کاندیداها بر اماکن تاریخی جرم محسوب می شود و مجازات حبس دارد. همچنین به راه انداختن کاروان های تبلیغاتی در سطح شهر ، بوق زدن اتومبیل های حامیان کاندیداها و نوشتن نام کاندیدای مورد حمایت بر تابلوهای راهنمایی و رانندگی مصداق هایی از اخلال در نظم عمومی و تخریب اموال عمومی محسوب می شود و متخلفین مورد برخورد قانونی قرار می گیرند. استفاده از بلندگوهای سیار خارج از محل سخنرانی ، چسباندن پوستر بر دیوار مدارس ، تابلوی بیمارستان ها و سایر معابر عمومی از دیگر مصادیق اخلال در نظم عمومی و تخریب اموال عمومی است که کاندیداها باید در رعایت آنها نهایت توجه را داشته باشند. بنا بر قانون کاندیداها نباید در تبلیغات خود مطالب خلاف واقع را بگویند کاندیداها باید اختیارات قانونی خود را بدانند و بنا بر همان اختیارات وعده و وعید بدهند. نیروی انتظامی نیز در صورت مشاهده تبلیغات در مکان های غیر مجاز موارد را باید به دستگاه قضایی گزارش دهد و شهرداری ها هم نسبت به امحای اینگونه تبلیغات اقدام کنند. پس با تاکید بر رعایت قانون : نصب بنر ها باید در اندازه های مصوب در محل ستادهای تبلیغاتی کاندیداها صورت گیرد و نصب بنرهای بزرگتر از این اندازه در محدوده های شهری و آویزان کردن بنرها بر ساختمان های مسکونی ممنوع است./

اکبر شهریاری – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

One thought on “آیا نصب پوستر کاندیدای شورای شهر شوشتر بر روی در و دیوار جرم است؟”

  1. مهران گفت:

    سلام. لطفا از دیوارهای دبیرستان ایران زمین که در مهرماه با هزینه زیاد رنگ آمیزی شده بود و الان پر از پوستر شده عکس بگیرید و در سایت بگذارید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرسنجی

به نظر شما بیشترین و مهمترین مشکل شوشتر که از نماینده مجلس انتظار دارید پیگیری کند چیست؟

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...

نظر سنجی

نظر شما در مورد سیستم جدید و قالب سایت پیک شوشتر چیست؟

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...

سرویس عکس پیک شوشتر